Selecteer een pagina

Vol energie beweegt Erve consult organisaties naar de gewenste verandering

contact opnemen

Wordt er naar jouw mening niet genoeg verantwoordelijkheid genomen, of wordt er niet genoeg verantwoording afgelegd voor resultaten? Lopen bedrijfsprocessen niet efficiënt genoeg? Denk je dat je meer uit je organisatie kunt halen, maar weet je niet waar te beginnen?

Hier kan Erve consult je bij helpen. Mensen op verschillende niveaus  bereiken en enthousiasmeren om zelfstandig of gezamenlijk in beweging te komen, is mijn kracht. Mijn aanpak is altijd een combinatie van inzicht (analyse), advies, coaching en/of training. Uit ervaring weet ik dat er altijd een aanpassing noodzakelijk is in zowel het gedrag van mensen als ook in lopende processen (werkprocessen en/of systemen) om verandering mogelijk te maken.

Ik start met de klant vanuit een eerlijke verwachting, gevolgd door concrete acties en praktische adviezen passend bij de vraag.

Organisatie-advies

Ondersteuning en procesbegeleiding bij ondernemersvraagstukken, op onderwerpen als: Leiderschapsontwikkeling, Performancemanagement, Competentiemanagement en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Teamcoaching

Verzorgen van team coaching sessies op Directie of MT niveau, Afdelingsniveau of projectniveau ten behoeve ontwikkeling. Ten behoeve van reflectie kan een drijfverenanalyse (individueel en op groepsniveau) worden afgenomen (www.profiledynamics.com).

Training

Verzorgen van trainingen op maat op het gebied van Leiderschapsvaardigheden, Performancemanagement, Competentiemanagement, Communicatie (o.a. gesprekstechnieken), OR tweedaagse.

HR Interim

HR interim opdrachten van minimaal 1 dag en maximaal 3 dagen per week afhankelijk van beschikbaarheid

Jarenlange ervaring

Ik ben gedreven en bedreven in verandermanagement, HR management, en organisatieontwikkeling met een pragmatische benadering en een goed ontwikkeld gevoel voor de interventies die nodig zijn om (HR)processen op een hoger plan te brengen. Geschoold in HR Management en Psychologie aangevuld met opleidingen op het gebied van verandermanagement, advies- en managementvaardigheden.

Mijn loopbaan startte in 1999 als MT verantwoordelijke op HR-gebied binnen een internationaal opererende onderneming.
In 2004 ben ik in dienst getreden bij Ondernemersvereniging FME (technologische industrie) om voor hen als consultant en projectleider leden te ondersteunen. In beginsel als Compensation & Benefits adviseur, maar na een aantal jaar, waar mijn hart echt naar uit gaat, als senior organisatieadviseur gespecialiseerd in Leiderschap, Performance Management, Competentie Management en (team) coaching.

Per 01 april 2018 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart en ondersteun ik bedrijven in transitie op het gebied van Organisatie Ontwikkeling en HR Management op zowel consultancy als ook op interim basis.

Visie op veranderen

Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan!

Verandering zie ik als een constante en daarmee als normaal onderdeel van bedrijfsvoering. In elke verandering vind ik het zeer belangrijk de focus te verschuiven van problemen ervaren naar oplossingen zien. Hierin is het goed niet zozeer te kijken naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Oplossingen liggen vaak in de verandering van houding en gedrag van mensen, niet zo maakbaar maar wel degelijk te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door betrokkenheid te creëren, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en een open dialoog aan te gaan.

Een zeer belangrijke rol bij veranderingen binnen organisaties is weggelegd voor het management van de organisatie. Het management zal in de beweging naar een gewenste verandering het sociale bewijs moeten vormen voor de rest van de organisatie.

Veranderen vraagt om inzicht, bezieling en zorg en de vaardigheid dat over te brengen op de mensen in de organisatie. Bezielend, integer, consequent en consistent leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor geslaagde veranderingstrajecten. Dat betekent dat managers ook leiders moeten zijn of de competentie hebben het te worden. Ik begeleid managers graag in dit proces en zal hierin duidelijk teruggeven wat het effect van hun gedrag is op het beoogde veranderproces en resultaat.

Contact

Allegroweg 36
5245 AH Rosmalen
t: +31 (0)636 393 000
e: marieke@erveconsult.nl